Informácie - Poistenie | CK Victoria - Cestovná Kancelária

Informácie

Poistenie

CESTOVNÉ POISTENIE nie je zahrnuté do cien zájazdov CK Victoria. Vo všetkých našich pobočkách a u autorizovaných predajcov Vám ponúkame možnosť uzatvorenia Komplexného cestovného poistenia u ERV Evropské pojišťovny a.s.
  • Ako doklad o uzatvorení Komplexného cestovného poistenia, slúži uzatvorená zmluva o zájazde/objednávka služieb s uvedeným cestovným poistením. Poistenie je možné dojednať najneskôr 63 dní pred odchodom, resp. pri poslednej úhrade zájazdu.
  • Nerozdielnou súčasťou uzatvoreného cestovného poistenia sú Všeobecné poistné podmienky, upravujúce zmluvný vzťah a podmienky plnenia medzi poisteným (klientom CK) a ERV Evropskou pojišťovnou a.s.
  • Všetky plnenia vyplývajúce z uzatvoreného poistenia vybavuje poistený s ERV Evropskou pojišťovnou a.s. so sídlom:
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
zákaznícke centrum
tel.: +420 221 860 860
www.ERVpojistovna.cz
e-mail: klient@ERVpojistovna.cz
CK poskytne nutné podklady pre riešenie poistnej udalosti.

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE CK je už obsiahnuté v katalogovej cene zájazdov. Cestovná kancelária VICTORIA má zjednané povinné zákonné poistenie v zmysle zákona 159/1999 Sb. u ERV Evropské pojišťovny a.s., číslo poistnej zmluvy: 1180000027. Na základe tohto zmluvného poistenia vzniká klientom právo na plnenie v prípadoch, kedy CK z dôvodu svojho úpadku neposkytne zákazníkovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí späť do SR (ČR), pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu, nevráti zákazníkovi zaplatenú zálohu alebo cenu zájazdu v prípade, že sa zájazd neuskutočnil alebo nevráti zákazníkovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, že sa zájazd uskutočnil len čiastočne.


Pojištění k LETNÍM A POZNÁVACÍM ZÁJEZDŮM ERV pojišťovny a.s. ke stažení ZDE

Délka cesty
Osoba
Dítě do 12 let
1 den
3 €
1,5 €
do 3 dní
5 €
2,5 €
do 7 dní
11 €
5,5 €
do 24 dní
15 €
7,5 €

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE ERV Evropská pojišťovna a.s.
Obsahuje: limity poistného plnenia
Liečebné výlohy 89.000 €
Zubné ošetrenie 890 €
Fyzioterapiu 4.500 €
Aktivnu asistenciu neobmedzene
Prevoz, preloženie a repatriáciu 37.000 €
Prevoz v prípade smrti 37.000 €
Opatrovník 5.550 €
Trvalé následky úrazu 6.660 €
Smrť následkom úrazu 3.700 €
Škoda na osobných veciach (spoluúčasť 19 €) 370 €
Zodpovednosť za škodu na zdraví 37.000 €
Zodpovednosť za škodu na majetku 18.500 €
Právna ochrana 7.400 €
Stornopoplatky (spoluúčasť 20 %) 560 €
Cena komplexného poistenia
za dospelú osobu/dieťa do 12 rokov
do 24 dní 15/7,5 €
do 7 dní 11/5,5 €
do 3 dní 5/2,5 €
1 deň 3/1,5 €
(rozhodný je vek dieťaťa v deň nástupu na zájazd)
Jedná sa o exkluzivnú ponuku klientom CK Victoria – odporúčame!

Informace o ERV Evropské pojišťovně

Cestovní pojištění
Ve spolupráci se specialisty z ERV Evropské pojišťovny jsme pro Vás připravili výhodné balíčky cestovního pojištění.
  • Vždy obsahuje minimálně pojištění léčebných výloh, asistenčních služeb, úrazu a odpovědnosti.
  • Umožňuje pojistit storno zájezdu pro případ, že musíte svou cestu zrušit.
  • V rámci hlavního balíčku nebo připojištění řeší problémy s COVID-19.
  • Je vybráno tak, aby co nejlépe odpovídalo charakteru zájezdů organizovaných naší CK.
  • Poskytuje prémiovou kvalitu služeb za cenově výhodných podmínek.
  • Delegáti naší CK ho znají a mají s ním dobré zkušenosti.

Detailní informace o pojištění naleznete v informačních letácích:
Leták pojištění léto
Leták pojištění zima
Leták Připojištění Extra

Jak si pojištění sjednat?
Doporučujeme sjednat pojištění již při rezervaci Vašeho zájezdu. Díky tomu můžete mít svou dovolenou chráněnou i v případě nutnosti jejího zrušení. Naši prodejci Vám ochotně poradí, jaká varianta je pro Vaši cestu vhodná.

Co dalšího potřebujete vědět?
Prostudujte si pojistné podmínky a standardizovaný informační dokument o pojistném produktu.
Pojistné podmínky Komplexní pojištění (léto,zima)
Pojistné podmínky Připojištění Extra
IPID Komplexní pojištění
IPID Připojištění Extra

Jak postupovat při potížích v zahraničí?
Aktivní asistence je Vám k dispozici 24 hod. denně, 365 dní v roce v českém jazyce. V jakékoliv tísňové situaci zavolejte na +420 221 860 606.
Uschovejte si všechny dokumenty související se škodou, budete je potřebovat při hlášení pojistné události.

Jak nahlásit škodu?
Škodu nahlásíte jednoduše online na webu ERV Evropské pojišťovny. Vyplňte důkladně všechny kolonky online hlášení a přiložte naskenované originály dokladů.


O ERV Evropské pojišťovně
Jsme pojišťovna, ale cestovní. Máme to jinak, protože cestováním žijeme. Už více než 110 let. Každý rok osobně prověřujeme úroveň lékařské péče v zahraničí. Vybudovali jsme síť center pomoci na všech kontinentech. Škody vyplácíme férově do 7 pracovních dnů. Přes milion klientů ročně z nás dělá českou jedničku. Vy cestujete. My se staráme.

logo

Více informací naleznete ZDE.

ERV Evropská, 11. 6. 2021