Informácie - Poistenie | CK Victoria - Cestovná Kancelária

Informácie

Poistenie

CESTOVNÉ POISTENIE nie je zahrnuté do cien zájazdov CK Victoria. Vo všetkých našich pobočkách a u autorizovaných predajcov Vám ponúkame možnosť uzatvorenia Komplexného cestovného poistenia u ERV Evropské pojišťovny a.s.
  • Ako doklad o uzatvorení Komplexného cestovného poistenia, slúži uzatvorená zmluva o zájazde/objednávka služieb s uvedeným cestovným poistením. Poistenie je možné dojednať najneskôr 63 dní pred odchodom, resp. pri poslednej úhrade zájazdu.
  • Nerozdielnou súčasťou uzatvoreného cestovného poistenia sú Všeobecné poistné podmienky, upravujúce zmluvný vzťah a podmienky plnenia medzi poisteným (klientom CK) a ERV Evropskou pojišťovnou a.s.
  • Všetky plnenia vyplývajúce z uzatvoreného poistenia vybavuje poistený s ERV Evropskou pojišťovnou a.s. so sídlom:
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
zákaznícke centrum
tel.: +420 221 860 860
www.ERVpojistovna.cz
e-mail: klient@ERVpojistovna.cz
CK poskytne nutné podklady pre riešenie poistnej udalosti.

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE CK je už obsiahnuté v katalogovej cene zájazdov. Cestovná kancelária VICTORIA má zjednané povinné zákonné poistenie v zmysle zákona 159/1999 Sb. u ERV Evropské pojišťovny a.s., číslo poistnej zmluvy: 1180000027. Na základe tohto zmluvného poistenia vzniká klientom právo na plnenie v prípadoch, kedy CK z dôvodu svojho úpadku neposkytne zákazníkovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí späť do SR (ČR), pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu, nevráti zákazníkovi zaplatenú zálohu alebo cenu zájazdu v prípade, že sa zájazd neuskutočnil alebo nevráti zákazníkovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, že sa zájazd uskutočnil len čiastočne.


Pojištění k LETNÍM A POZNÁVACÍM ZÁJEZDŮM ERV pojišťovny a.s. ke stažení ZDE

Délka cesty
Osoba
Dítě do 12 let
1 den
3 €
1,5 €
do 3 dní
5 €
2,5 €
do 7 dní
11 €
5,5 €
do 24 dní
15 €
7,5 €

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE ERV Evropská pojišťovna a.s.
Obsahuje: limity poistného plnenia
Liečebné výlohy 89.000 €
Zubné ošetrenie 890 €
Fyzioterapiu 4.500 €
Aktivnu asistenciu neobmedzene
Prevoz, preloženie a repatriáciu 37.000 €
Prevoz v prípade smrti 37.000 €
Opatrovník 5.550 €
Trvalé následky úrazu 6.660 €
Smrť následkom úrazu 3.700 €
Škoda na osobných veciach (spoluúčasť 19 €) 370 €
Zodpovednosť za škodu na zdraví 37.000 €
Zodpovednosť za škodu na majetku 18.500 €
Právna ochrana 7.400 €
Stornopoplatky (spoluúčasť 20 %) 560 €
Cena komplexného poistenia
za dospelú osobu/dieťa do 12 rokov
do 24 dní 15/7,5 €
do 7 dní 11/5,5 €
do 3 dní 5/2,5 €
1 deň 3/1,5 €
(rozhodný je vek dieťaťa v deň nástupu na zájazd)
Jedná sa o exkluzivnú ponuku klientom CK Victoria – odporúčame!