Informácie - Informácie o autobusovej doprave k letným zájazdom | CK Victoria - Cestovná Kancelária

Po–Ne: 9:00–21:00 +421 (0)2 2102 0570

Informácie

Informácie o autobusovej doprave k letným zájazdom

Asistenční linka +420 606 370 203

Do väčšiny pobytových miest zabezpečujeme pravidelnú autobusovú dopravu. Nástupným a výstupným miestom v SR je Bratislava. Ďalej je možno využiť nástupná miesta Brno, Frýdek-Místek, Uherské Hradiště a Zlín. Doprava z Bratislavy je riešená formou linky na trase Brno – Bratislava a ďalej do cieľových destinácií, ev. formou transferu Bratislava – Viedeň, kde klienti prestúpia do autobusov smerujúcich do cieľových destinácií z ČR. Na určenom prestupnom mieste vo Viedni počítajte s prestupnou čakacou dobou. Doprava je možná iba na vyžiadanie a pri väčšom počte osôb.
Podobne ako doprava na pobytové miesto je riešený aj odchod z pobytu. 
Hodiny odchodov zo SR aj ČR sú vždy stanovené tak, aby príchod do pobytových miest bol vždy druhý deň v ranných resp. dopoludňajších hodinách (6–12 hod). V niektorých prípadoch je nutné hodinu príchodu prispôsobiť cestovnému poriadku trajektov a nutnej dobe k odbaveniu a nalodeniu autobusu.
Doprava do stredísk je riešená kyvadlovou formou, tzn., že autobusy dopravia klientov na miesta pobytu v dopoludňajších hodinách a po povinnej bezpečnostnej prestávke sa vo večerných hodinách vracajú späť do SR (ČR) s klientmi z predchádzajúcich turnusov. Doprava je zaisťovaná vo väčšine prípadov priamo k objektu ubytovania, pokiaľ to miestne podmienky jednotlivých kempov dovoľujú. V niektorých pobytových miestach, kde nie je možný príchod autobusov až k objektu ubytovania, využívame tzv. transfer – rozvoz a svoz klientov s batožinami, alebo iba batožiny mikrobusami či osobnými vozidlami CK, ev. miestnych dopravcov. V niektorých prípadoch si odnášajú klienti batožinu od autobusu k ubytovaniu sami.
Odchody zo stredísk sú vo väčšine prípadov naplánované na podvečerné hodiny, príchod do SR (ČR) je potom druhý deň v ranných resp. dopoludňajších hodinách. Vzhľadom k nepredvídateľným okolnostiam, ktoré sa môžu vyskytnúť v doprave (počasie, kontrola cestovných dokladov, technické problémy, preplnené cestné koridory a pod.) môže dôjsť k predĺženiu predpokladanej doby prepravy, prípadne ku zmene v hodine odchodu a príchodu. Napriek maximálnej snahe nemôže cestovná kancelária väčšinou tieto okolnosti ovplyvniť ani vylúčiť. Neodporúčame našim klientom dojednávať si dôležité rokovania alebo schôdzky v deň odchodu a príchodu. Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že prvý a posledný deň v cieľovom mieste zájazdu je určený ešte na prepravu, nie na samotnú rekreáciu. Z dôvodu zachovania priaznivej ceny dopravy, najmä v okrajových termínoch, môže dôjsť v rámci jednoho autobusu k spojeniu viacerých pobytových miest.

Doprava do stredísk je u pobytových zájazdov zabezpečovaná autobusmi typu

LUX – zahraničný autobus v plnej výbave: klimatizácia, WC, nápojový automat na prípravu teplých nápojov a instantných polievok, chladnička s chladenými nápojmi, výsuvné a sklopné sedadlá, DVD prehrávač.
MINI – zahraničný minibus vo výbave: klimatizácia, chladnička s chladenými nápojmi, výsuvné a sklopné sedadlá, DVD prehrávač.
Veľkosť autobusu je určená počtom predaných sedadiel.
Všetky vozidlá sú nefajčiarske. V priebehu cesty po 3–4 hodinách jazdy nasledujú bezpečnostné prestávky pre vodičov a hygienické zastávky pre cestujúcich. V čase zastávok si môžete zakúpiť občerstvenie za poplatok. V priebehu jazdy máte možnosť pozerať filmy. Nie vždy je možné vyriešiť rozdielne požiadavky cestujúcich na výber filmu a dobu prevádzky projekcie. Prosíme o vzájomnú toleranciu.
Preprava pri pobytových zájazdoch má ráz pravidelnej autobusovej linky, kde sprievodca nie je súčasťou prepravných služieb.
Miestenky na sedadlá sa nevystavujú a zasadacie poriadky sú pripravené pred odchodom s ohľadom k dátumu zakúpenia Vášho zájazdu. V rámci možností sa však snažíme vyhovieť vašim individuálnym požiadavkám, uvedeným v zmluve o zájazde/objednávke služieb, napr. na základe zdravotných dôvodov alebo rodinných a príbuzenských väzieb. CK v záujme udržania priaznivej ceny dopravy využíva celú kapacitu autobusu, tzn. aj posledný rad sedadiel a všetky sedadlá u stolíkov (aj proti smeru jazdy).

Batožiny

Objem batožinových priestorov v autobusoch je limitovaný a autobusy nesmú byť z dôvodu bezpečnosti preťažené a ak chceme zároveň udržať prijateľnú kultúru cestovania, je nutné, aby klienti obmedzili počet a veľkosť prepravovaných batožín na rozumnú mieru.
Povolené limity na dospelú osobu:
 • osobná batožina do maximálnej celkovej hmotnosti 20 kg
 • malá príručná batožina do autobusu o hmotnosti max. 2 kg
Všetky batožiny musia byť označené štítkom s menom klienta a miestom pobytu. Povinnosťou klienta je dohliadnuť na svoje batožiny v priebehu celej doby prepravy, obzvlášť pri prestupoch; cennosti neukladať do batožinového priestoru a nenechávať ich bez dozoru. Odporúčame klientom uzavrieť Komplexné cestovné poistenie u ERV Evropské pojišťovny a.s., ktoré zahrnuje poistenie batožiny a rieši prípadné jej poškodenie.

Nadlimitné batožiny

Batožiny, ktoré prevyšujú stanovené limity je možné prepraviť len ak sú:
 • vopred objednané a potvrdené CK – poplatok 11,5 €/za každých 10 kg batožiny navyše.
 • vopred neobjednané alebo nepotvrdené nadlimitné batožiny, zistené pri nástupe alebo v priebehu zájazdu, budú prepravené len v prípade voľného úložného priestoru, a to za poplatok 23 €. V opačnom prípade nebudú prepravené!
Objednanie a potvrdenie nadlimitnej batožiny sa vykonáva zásadne písomne prostredníctvom zmluvy o zájazde/objednávky služieb – v oddiele Poznámky. Záujmovým skupinám odporúčame objednať si vlek.

Batožiny vylúčené z prepravy

Bicykle, surfové dosky, nafukovacie člny, plynové alebo kyslíkové bomby, domáce zvieratá a batožiny prekračujúce colné limity (kartóny cigariet, piva alebo iného alkoholu, sudy piva, zbrane, omamné alebo chemické látky podliehajúce zvláštnym vývozným prepravným predpisom).

Dôležité informácie

 • V prípade zakúpenia samostatného cestovného lístka (bez ubytovacích služieb) je cena cestovného stanovená podľa jednotlivých cieľových destinácií.
 • Skupinám a kolektívom od 16 osôb zabezpečujeme pristavenie autobusu do miesta bydliska v rámci celej SR za zmluvný príplatok. Účtujeme výhodné ceny!
 • Každá osoba musí mať vlastné sedadlo, teda aj zakúpený lístok.
 • Autobusy nie sú vybavené zapínacími pásmi na detské autosedačky.
 • Pristavenie autobusu v nástupnom mieste je vždy 15 minút pred stanovenou hodinou odchodu.
 • CK si vyhradzuje právo na zmenu hodiny odchodu, príp. zmenu trasy autobusu.
 • CK si vyhradzuje právo vylúčiť zo zájazdu osoby podnapité, osoby pod vplyvom omamných látok alebo osoby, správajúce sa nevhodne (a to aj slovne) ako voči ostatným klientom, tak voči vodičom či sprievodcom. Vylúčenie z prepravy na základe niektorého z týchto dôvodov je celkom bez náhrady. CK sa v tomto prípade vyvädzuje z akýchkoľvek prepravných povinností. Vo všetkých autobusoch je zákaz fajčenia.
 • CK nenesie zodpovednosť za prípadné meškanie dopravných prostriedkov a z toho vyplývajúcich následkov, pokiaľ k tomu došlo zásahom vyššej moci alebo niektorou skutočnosťou, ktorú CK nemohla ovplyvniť alebo jej zabrániť.

Miesto odchodu, časy a ceny cestovného

Kliknutím sa obrázok zväčší

Odjezdové časy, ceny jízdného a nástupní místa

Kliknutím na obrázek se zobrazí PDF v prohlížeči