Informácie - Na lyže pro radost a bez obav | CK Victoria - Cestovná Kancelária

Po–Ne: 8:30–21:00 +421 (0)2 2102 0570

Informácie

Na lyže pro radost a bez obav

Objednejte zájezd po značkou a my Vám garantujeme vrácení Vašich finančních prostředků na Váš účet v plné výši do 14 dnů v případě, že do Vámi vybraného střediska nebude možné odcestovat z některého z následujících důvodů v souvislosti s Covid-19.
1. uzavření hranic, včetně tranzitu (bez možnosti nahrazení Covid certifikátem)
2. karantény při příjezdu do destinace (bez možnosti nahrazení Covid certifikátem)
3. omezení pohybu v destinaci (bez možnosti nahrazení Covid certifikátem)
4. uzavření více jak 50 % délky sjezdovek (zahrnutých v základním skipasu)

Covid certifikát (Covidpass)
Lyžování v sezóně 2021/2022 může být podmíněno splněním některé z těchto podmínek:
• ukončené očkování (min. 14 dnů po aplikaci poslední dávky, u vakcíny Johnson & Johnoson 4 týdny po aplikaci)
• zotavení z nemoci Covid-19 v posledních 6 měsících po prvním pozitivním testu, ne všas dříve než za 11 dnů
• platný negativní Antigen/PCR test (osoby mladší 11 let)
Doby platbosti Antigen/PCR testů se mohou v jednotlivých zemích lišit

– prokázání splěnní některé z těchto podmínek může být požadování formou digitálního certifikátu
– podmínky pro Covidpass se mohou lišit dle aktuálních nařízení v jednotlivých zemích
– nesplnění některé z těchto podmínek není důvodem k bezplatnému stornu a nezakládá právo na jakoukoliv finanční kompenzaci při znemožnění čerpání některých služeb
– pojistná událost spadající pod pojištění EXTRA, příp. EXTRA+ nezakládá práco na bezplatné storno
– CK v rámci programu garantuje vrácení prostředků uhrazených za zájezd, nikoliv však za sjednané pojištění